- Enerji Verimliliği

- Enerji Verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Davlumbazlardan atılan hava ihtiyacı yapılan hesaplamalar ile kanal seçimi boyutlandırılması yapılmakta ve kanal dizaynı ile boya yetecek aspiratör ve filtrasyon sistemi oluşturulmaktadır.

Sistem dizaynın da kanallar temiz ve pürüzsüz, filtreler belirli bir kirlilik düzeyini geçmeyen düzeyde kirlendiği kabulleri ile dizayn edilir.

Birincisi hava kanalları yüzeyleri zorlaştıracak, hava kanalı boyutlarını daraltacak bir kirlilik oluşmasına havanın içindeki partikülleri bu çeperlere yapışmasının engellenmesi gerekir.

İkinci olarak yağ ve diğer partiküller aspiratörün kanatlarına yapışıp onun verimini düşürmemelidir.

Üçüncüsü sistemdeki filtrelerde dizayn kriterlerinin üzerinde bir kirlilik birikmesine müsaade edilmemelidir.

Bu ve benzeri nedenler havanın atılması için seçilen cihazların seçimini doğrudan etkiler. İhtiyacımızda daha büyük cihazlar sememize, elektrik motorlarını büyütmemize, daha fazla enerji harcamamıza sebep olacaktır. Burada ki diğer önemli husus ise düzenli yapılması gereken bakımlardır.

Kaba Filtre, aspiratör, Elektrostatik Filtre gibi gerekli tüm malzeme kirlenme durumları izlenerek düzenli bakımları yapılmalıdır. Aşırı kirlenmeler büyük dirençlerde oluşturacağından enerji kayıplarını ek enerji harcamalarına, yangına sebep olacağından periyodik bakıma önem vermek gerekir.