- Partikül Tutma

- Partikül Tutma

PARTİKÜL TUTMA

Endüstriyel sanayi tesislerinde üretim esnasında oluşan toz, talaş, yağ buharı, kaynak dumanı, kimyasal partiküller v.b. parçacıklar çalıştığımız alanlarda havaya karışarak solunum yolu ile vücudumuza teneffüs etmektedirler. Akciğerlerimize nüfuz eden bu parçacıklar nedeni ile çalışanlarımızda, çeşitli solunum yolu hastalıkları veya daha farklı rahatsızlıklar baş gösterebiliyor. Bu gibi mesleki nedenlerden kaynaklı, işçilerimizin sağlık problemleri ile yüz yüze gelmemesi ve aynı zamanda işletmemizde daha güvenli bir çalışma ortamı yakalayabilmek için bir numaralı çözüm elektrostatik filtreleme sistemleridir.

İmalat yapılan atölyelerimiz veya fabrikalarımızda kullandığımız elektrostatik filtreleme sistemlerini genel ortam havasını temizleme için kullanabileceğimiz gibi, aynı zamanda üretim tezgâhlarında da bağımsız olarak kullanılabiliriz. Çalışma prensipleri şu şekildedir; Üretim tezgâhlarında oluşan partiküller, bir aspiratör vasıtası ile elektrostatik filtre üzerine çekilir, ilk olarak hava içerisindeki büyük boyutlu parçacıklar, temizlenebilir metal ön filtre tarafından yakalanır, daha sonra metal filtreden kurtulan daha küçük partiküller, yüksek gerilimli iyonizer kısmından geçer ve eksi yüklü iyonlara dönüştürülürler. Negatif yükle iyonize olmuş bu partiküller artı ve eksi yüklü sıralı plakalardan oluşan kolektör hücresinden geçerken pozitif yüklü plakalara yapışır. Toz, talaş, duman, yağ buharı gibi sağlığa zarar verebilecek etmenlerden temizlenen hava tekrar çalışma ortamına geri basılır ve rahatlıkla solunabilir. Bu hava temizleme işleminde zararlı partiküllerden kurtulmanın yanı sıra tezgâhlardan atılan ısı tekrar ortama temiz bir şekilde verilebildiği için çalışma mekânlarının ısıtma maliyetlerinin düşmesine de ciddi oranlarda katkıda bulunmaktadır.

Elektrostatik filtreleme kullandığımız tesislerimizde, çalışma alanlarının konforu en üst seviyelere taşınacağı için çalışma arkadaşlarımızın performanslarında ve çıkan ürünün kalitesinde ciddi bir oranda yükselme olduğunu göreceğiz. Bu sayede işletmelerimiz daha karlı ve daha modern hale gelecek yapılan yatırım çok kısa bir süre sonra katbekat tekrar siz yatırımcılara geri dönecektir.